» Yasal Uyarı

Kullanım Koşulları


Bu siteye girerek ve/veya bu sitedeki herhangi bir mal ve/veya hizmete erişiminize veya sayılanlara ilişkin kullanımınıza devam etmeniz durumunda, bu sitenin "Kullanım Koşulları”nı kabul etmiş sayılırsınız. Hitit Gıda ve Dış Ticaret A.Ş. herhangi bir zamanda bu siteyi ve/veya içeriğini önceden bildirme yükümü olmaksızın değiştirmek, kaldırmak veya bunlara eklemeler yapmak hakkını saklı tutar. Bu değişiklikler ve bunlara ilişkin kullanım koşulları aksi belirtilmedikçe yapıldığı anda geçerli olur. 
 
İşbu metinde geçen Hitit Gıda ve Dış Ticaret A.Ş. ibaresi, mevcut ve potansiyel Hitit Gıda ve Dış Ticaret A.Ş. müşterilerine, interaktif uygulamalar sunulmasına zemin oluşturan internet sitesini ve onun sahibi ve işleticisi olan gerçek veya tüzel kişilerinin bütününü ifade eder.
 
Genel İlkeler;

1. Hitit Gıda ve Dış Ticaret A.Ş. kişisel bilgilerinizi belirtme zorunluluğu olmaksızın dilediğiniz sıklıkta ziyaret edebilirsiniz.

2. Web Sitemize bilgilerinizi vermek suretiyle üye olabilirsiniz. 

3. Web Sitemiz sayfalarında hiç kimse ırkı, cinsiyeti, sosyal konumu, kültürel yapısı, dili, dini inançları, sağlık sorunları ya da bedensel engelleri ve benzeri kişisel özellikleri nedeniyle aşağılanamaz ve kınanamaz.
 
4. Eleştiri sınırlarının ötesinde kişilerin politik görüşlerini, aile kurumunu ve toplumsal ahlaki kuralları sarsıcı yayınlara/yorumlara yer verilemez. Web sitemiz sayfalarında düşünce, vicdan ve ifade özgürlüğünü sınırlayıcı yayın yapılamaz. 

5. Web sitemiz sayfalarında 5651 sayılı "İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun” ile 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nda yer alan intihara yönlendirme (madde 84), çocukların cinsel istismarı (madde 103, birinci fıkra), uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma (madde 190), sağlık için tehlikeli madde temini (madde 194), müstehcenlik (madde 226), fuhuş (madde 227), kumar oynanması için yer ve imkân sağlama (madde 228) suçları ile 25/7/1951 tarihli ve 5816 sayılı "Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkında Kanunda ve 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu” ile 551, 554, 555, 556 sayılı "Sınai Haklara İlişkin KHK”de yer alan suçları teşkil edecek herhangi bir içerikte yayın /yorum yapılamaz. 

6. Web sitemiz sayfalarında, yargı kararı olmadıkça hiç kimse suçlu ilan edilemez. Kişiler, iftiraya dayalı lakaplarla, ifadelerle suçlanamaz. Yanlış yayınlardan/yorumlardan kaynaklanan cevap ve tekzip hakkına saygı gösterilir; bu tip durumlarda yasaların gerektirdiği süreçler izlenir. 

7. Kişilerin özel yaşamı, söz konusu şahsın açık ya da kapalı rızasını ortaya koyan yaşam şekli ve kamu çıkarları haricinde yayınlara/yorumlara konu edilemez. 

8. Şiddet, zorbalık ve terörü özendirici ya da kışkırtıcı nitelikte, çocukları olumsuz yönde etkileyen, bireyler, topluluklar, uluslar arasında nefret ve düşmanlığı körükleyici yayınlar/yorumlar yapılamaz. 

9. Madde içeriğinde sayılan hallerin yayına konu edilmemesi amacıyla, yapılan yorumlar veya bildiriler öncelikle Hitit Gıda ve Dış Ticaret A.Ş. yöneticileri tarafından incelenecektir. Yöneticiler tarafından uygun görülmeyen yorumlar sitede yayınlanmayacaktır. 

10. Her halde, 3. madde içeriğinde sayılan hallerin gündeme gelmesi halinde kullanıcılar tarafından girişi yapılan yorumlardan, bu yorumları sağlayan kişi sorumlu olup, Hitit Gıda ve Dış Ticaret A.Ş. sorumlu değildir. Hitit Gıda ve Dış Ticaret A.Ş., yasalara ve yayın ilkelerine uymayan interaktif bir yorumun tespit edilmesi halinde bunu derhal yayından kaldırma ve/veya kullanıcının üyeliğini dondurma/sonlandırma hakkına sahiptir. Hitit Gıda ve Dış Ticaret A.Ş. yasaları ihlal eden olası yorumlar ve bunları yazan kişiler hakkındaki bilgileri yetkili makamlara sunabilir. 

11. Üyelerin kişisel bilgileri, Hitit Gıda ve Dış Ticaret A.Ş. tarafından muhafaza edilecek olup, yasaların öngördüğü haller, yargı kararları ve kamu yararı gereği dışında üçüncü kişilere, üyenin açık rıza verdiği haller dışında, açıklanmayacaktır.

12. Hitit Gıda ve Dış Ticaret A.Ş.’de kullanıcılar/üyeler tarafından gerçekleştirilen işlemlerin kayıtları Hitit Gıda ve Dış Ticaret A.Ş. tarafından belirlenecek olan süre boyunca saklanabilir, değerlendirmelere konu edilebilir ve işlenebilir. Kullanıcılar bu hususu bildiklerini ve anılan kullanıma izin verdiklerini kabul, beyan ve taahhüt ederler.
 
13. Erişimin, kullanımın veya bu siteden herhangi bir ses, görüntü, yazı içeren bilgi ve belge indirilmesi nedeniyle kullanıcıların/üyelerin bilgisayar donanımında veya diğer varlıklarında oluşabilecek herhangi bir hasar veya bulaşabilecek bir virüsten, bu nedenle doğabilecek zarardan Hitit Gıda ve Dış Ticaret A.Ş. sorumlu değildir. Buna karşılık kullanıcılar/üyeler da virüs ve/veya başka bir zararlı unsur barındıran/barındırması muhtemel hiçbir içeriği Hitit Gıda ve Dış Ticaret A.Ş.’ye iletmeyeceklerdir. 
 
14. Kullanıcılar/üyeler; anılan içeriğin yüklenmesi sonucunda 3. kişilerin kişisel haklarını, gizlilik haklarını ve/veya yayın haklarını ya da her türlü fikri ve sınai haklarını zedelememek adına Hitit Gıda ve Dış Ticaret A.Ş.’ya iletecekleri içeriklere ilişkin olarak ilgili hak sahiplerinden gerekli izni aldıklarını kabul, beyan ve taahhüt ederler.
 
15. Kullanıcılar/üyeler; kendilerine ayrılan yorum alanlarını kendilerinin ve/veya 3. kişilerin reklamı yapmayacak olup, diğer kullanıcıların siteye erişimine ve/veya usulüne uygun olarak kullanmasına engel teşkil etmeyeceklerdir. 
 
16. Kullanıcıların/üyelerin sistemden kendi özel bilgisayarlarına bilgi indirebilmesi, bu işlemin kar amacı ve ticari amacı olmaksızın gerçekleştirilmiş olmasına bağlıdır. İnternet sitesinin herhangi bir sayfasının kısmen ve/veya tamamen yazıcıdan çıktısı sadece kişisel kullanım amacı kapsamında, kar amacı ve ticari amaç olmaksızın alınabilir. 
 
17. Hitit Gıda ve Dış Ticaret A.Ş. sitesindeki bağlantılar (linkler) sizi www.hititgida.com.tr portalının dışına götürebilir. Hitit Gıda ve Dış Ticaret A.Ş. bu sitelerin içeriği, doğruluğu veya işleviyle ilgili olarak, hiçbir sorumluluk kabul etmemektedir. Bu bağlantılar iyi niyet kapsamında bildirilmektedir ve www.hititgida.com.tr bağlantısını verdiği sitelerde olabilecek herhangi bir değişiklikten ve/veya bu sitelere erişim ve/veya bu sitelerin kullanımından doğabilecek herhangi bir doğrudan, dolaylı zarar, ziyan, tazminat, cezai şarttan dolayı sorumlu tutulamaz.

18. 18 yaşından küçüklerin, Hitit Gıda ve Dış Ticaret A.Ş. web sitesine, velileri veya vasilerinden izin almaksızın içerik sunmalarından Hitit Gıda ve Dış Ticaret A.Ş. sorumlu değildir.